Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Voor ik vergeet

De Dementheek Voor ik vergeet is een uitleen- en adviescentrum van de Stichting Vredewold, bedoeld voor volwassenen met geheugenproblemen.

1. Men kan er spellen lenen, met name aangepaste spellen voor o.a. geheugentraining.
2. Verder kan men er voorlichtingsfilms huren, maar ook
3. nostalgische films over vroeger.

4. Er is tevens een duofiets te huur.
5. En zijn boeken over de zorg voor dementerenden.
6. Men kan er een uitgebreide map raadplegen vol met talloze
aangepaste vakantie- en recreatiemogelijkheden.
7. En tenslotte is er een map met productinformatie over aangepaste producten
voor mensen met geheugenproblemen.

Voor een volledig overzicht kunt u onze website raadplegen:  www.dementheek.nl

Voor wie is de dementheek bedoeld
-         allereerst voor de volwassenen met geheugenproblemen voor thuis
-         voor afdelingen van zorginstellingen en groepen (woonhavens)
-         (voor wat dvd´s betreft) voor alle geinteresseerden

Materiaal en artikelen worden niet opgestuurd, maar kunnen alleen zelf worden
opgehaald.

Voor informatie over plaats, adres, openingstijden en leentarieven raadpleegt u het menu
rechtsboven aan deze pagina onder: lenen.

 

Voor ik vergeet

Naarmate uw leeftijd vordert lukken sommige zaken minder goed. Lichamelijk kunt u bijvoorbeeld meer last krijgen van stijve spieren of minder goed lézen dan wel hóren.

Maar ook geestelijk kunnen bepaalde dingen minder worden; en heel geleidelijk begint u de grip op uw leven wat te verliezen; uw geheugen bijvoorbeeld kan langzaam achteruitgaan.
Voor ieder die problemen begint te krijgen met zijn geheugen of met zijn oriëntatie (wie, wat, waar, wanneer) is er een groep vrijwilligers actief die daarbij ondersteuning wil bieden. Ondersteuning voor degene die aan geheugen- of orientatieverlies lijdt, maar ook voor de mantelzorger of partner.

 

Behalve huisbezoek gedurende bijvoorbeeld ‘n dagdeel per week, bieden vrijwilligers van
Voor ik vergeet’  ondersteuning bij:
-  het maken van een Levensboek (er wordt een cursus aangeboden),
-  hebben wij speciale duofietsen met trapondersteuning te huur/leen,
-  er is een uitleen van spellen, boeken, audio-boeken, nostalgische filmpjes op dvd, enz.
-  ook wordt er bemiddeld bij eenmalige inzetten, zogenaamde respijtzorg of vervangzorg,
als de mantelzorger tijdelijk weg is/moet.
-  we geven informatie over aangepaste vakantie- en recreatiemogelijkheden (infomap).
-  en tenslotte geven we inlichtingen over aangepaste producten die het mede mogelijk maken  
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

‘Voor ik vergeet’  verzorgt ook déze website als informatiebron voor alle geïnteresseerden.
Voor aanmelding of inlichtingen, dan wel voor aanvullingen en verbeteringen kunt u zich wenden tot:

Dementheek Voor ik vergeet,  gevestigd in de open inloop "het Borghuys"
Project Voor ik vergeet
Van Panhuyslaan 16
9351 ...  Leek
T: 0594  552789
geopend op werkdagen (behalve vrijdags) van 9:30 tot 12:30 uur.
Projectleider: Erica Wassink.

 

Deze website kon alleen tot stand komen met de geweldige medewerking van Niels,  Berndes  Multimedia te Leek, wiens deskundige inzet onontbeerlijk was.
De uitleen is voor een groot deel te danken aan donaties, onder andere van de PKN Leek-Oldekerk.
De duofiets kon aangeschaft worden middels een forse anonieme gift.