Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Bij voldoende aanmeldingen  worden er cursussen Levensboek schrijven gegeven in Dienstencentrum De Schutse. U kunt zich hiervoor opgeven aan de balie.  Ook bij Seniorweb bestaat er een cursus Levensboek. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de balie (vragen naar Irma) rechtstreeks tot Seniorweb (Dick).

Het schrijven van een Levensboek is een manier om de dementerende te activeren tot het ophalen van herinneringen en verhalen, die later weer gebruikt kunnen worden bij het opmonteren, herinneringfen ophalen of contact maken.

Behalve de dementerende zelf kunnen partner, familie, vrienden, bekenden, buren allemaal bijdragen aan het Levensboek.

Om mensen op weg te helpen worden er soms cursussen gegeven.

Verder zijn in de Dementheek enkele blanco voorbeelden van Levensboeken aanwezig ter inzage:

- Reis door de tijd

- Levensalbum

- Dit ben ik

- Herinneringen aan vroeger