Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Mijn leven in fragmenten

  Mijn leven in fragmenten
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 2,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

Mijn leven in fragmenten

met dementerenden in gesprek over hun leven

Wat is belangrijk voor een dementerende oudere? En hoe kom je gemakkelijk met hen in gesprek zonder dat er een vraag-antwoord situatie ontstaat? Dat is vaak niet eenvoudig. Inzicht in de communicatie met dementerenden is nodig en de vaardigheid om die gesprekken zo te laten verlopen dat de dementerende niet geconfronteerd wordt met zijn beperkte mogelijkheden om kennis uit zijn geheugen op te roepen. Mijn leven in fragmenten is een praktisch hulpmiddel om in contact te komen met mensen die in de eerste fasen van het dementeringsproces verkeren. In dit pakket is een set themakaarten met een overzichtelijke handleiding opgenomen waarmee familieleden, vrijwilligers en zorgverleners geholpen worden in gesprek te gaan over het leven van de dementerende.

De set themakaarten heeft betrekking op de thema's: anderen in mijn leven, mijn bezittingen, mijn bezigheden, mijn kijk op het leven, zorg voor mezelf. Het doel van deze gesprekkenis om via foto's en belevingsgerichte vragen aan te sluiten op gedachten, meningen en gevoelens van de dementerende. Die (fragmenten van) gesprekken kunnen vervolgens duidelijk maken wat op dat moment voor de dementerende belangrijk is.

In de handleiding wordt duidelijk hoe je de gesprekken gestructureerd kunt voeren met behulp van de themakaarten en op welke wijze de gespreksfragmenten kunnen worden uitgewerkt. Ook biedt deze handleiding inzicht in andere begeleidingsvormen voor dementerenden. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de emoties die bij dementie een rol spelen.

Het uitgangspunt van Mijn leven in fragmenten is dat de dementerende zelf aan het woord is. De kaarten en de handleiding vormen niet alleen een ideaal hulpmiddel om duidelijk te achterhalen wat op dat moment de dementerende bezig houdt, maar zorgen vooral ook voor vele prachtige en ontroerende 'fragmenten' van herinnering. Het is gebleken dat zulke gesprekken ook kunnen resulteren in zichtbare levensverhalen, zoals levensboeken. Die bieden vervolgens weer gelegenheid op andere momenten met de dementerende in gesprek te gaan. Deze methode sluit aan bij de eerdere uitgave, Mijn leven in kaart, met ouderen in gesprek over hun levensverhalen.

Artikelnummer 9789031364565
Merk
Omschrijving Mijn leven in fragmenten
OmschrijvingBestandstypeDownload