Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Zorg om mensen met dementie

  Zorg om mensen met dementie
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 1,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

Een handleiding voor verzorgenden.

Dementie houdt veel meer in dan een teruggang van het geheugen. De vele misverstanden die erover bestaan, maken het voor de zieke zelf en zijn naasten nog moeilijker. De ernst van de problematiek wordt vaak onderschat. Mensen met dementie en hun familie ervaren daardoor een extra intens en moeilijk op te heffen lijden. Hun lijden heeft echter ook grote impact op professioneel verzorgenden zelf. "Zorg om mensen met dementie" helpt aan de hand van een aantal thema's begrijpen hoe verschillend dat lijden kan zijn, met welke gevoelens patiënt en familie worden geconfronteerd, en welke problemen dat voor verzorgenden oplevert. Beter inzicht in wat er bij alle 'partijen' speelt, maakt dat de momenten van contact tussen verzorgenden en mensen met dementie en hun familieleden in het werk kunnen leiden tot betere communicatie; en zo tot verlichting van hun lijdensdruk.
 

Anonieme recensie:

Ik werk zelf op een huiskamerproject met ouderen met dementie. Ik kreeg dit boekje op het congres wat achterin het boekje wordt genoemd. Ik heb het boekje in één adem uitgelezen, wat een herkenningspunten staan erin! Ik vind dat IEDERE verzorgende die werkt met mensen met dementie dit boekje gelezen moet hebben om met meer begrip om te kunnen gaan met de mensen die ze moeten verzorgen. Dat zou zowel voor de verzorgende als voor de bewoner met dementie de dag een stuk zonniger kunnen maken.

Artikelnummer 9789031353064
Merk
Omschrijving Zorg om mensen met dementie
OmschrijvingBestandstypeDownload