Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Met de seizoenen mee

  Met de seizoenen mee
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 1,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

Het zoeken naar mogelijkheden om de dagbesteding van ouderen op een zinvolle en plezierige wijze in te vullen kost veel tijd en is niet altijd makkelijk. Dit boek biedt daarop een antwoord met 30 creatieve, recreatieve of educatieve onderwerpen die een selectie zijn uit de 'Pasklaar activiteitenkaarten', die eerder als kaartensysteem verschenen.

Voor ieder seizoen zijn toepasselijke activiteiten verzameld, die op systematische wijze tot in detail zijn uitgewerkt en beschreven. De onderwerpen zijn onderverdeeld in rubrieken, herkenbaar aan de eigen kleur. Bij iedere activiteit staat aangegeven hoeveel voorbereidingstijd nodig is, hoe lang de activiteit duurt, hoe groot de groep mag zijn,hoeveel begeleiding nodig is en in welke beginsituatie de oudere zich moet bevinden om aan de activiteit deel te kunnen nemen. In de uitwerking van het onderwerp staat uitleg over:

- de doelgroep en welk doel heeft de activiteit?
- Wat ga je doen?
- Hoe pak je het aan?
- Welk materiaal heb je nodig en tips bij de uitvoering.

Artikelnummer 9789031383375
Merk
Omschrijving Met de seizoenen mee
OmschrijvingBestandstypeDownload