Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Demente ouderen - aktiviteiten en omgang

  Demente ouderen  -  aktiviteiten en omgang
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 1,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

Demente ouderen  -  activiteiten en omgang

Ouder worden is een proces met normale ouderdomsverschijnselen. Voor sommigen echter is er een versnelde ziekelijke veroudering, waardoor het evenwicht in menselijk functioneren zodanig verstoord raakt, dat de greep op de werkelijkheid verloren raakt. Voor een groot aantal van hen betekent dit dat ze niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar moeten verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Over deze laatste mensen gaat dit boek. In het eerste deel komen o.a. aan de orde ontstaanskenmerken van dementie, soorten dementie, de rol van de familie (naasten), emoties en hulpverlening. In het tweede gedeelte staan activiteiten met dementerende ouderen. Er is een verhandeling over psychogeriatrie opgenomen, en hoofdstukken over diagnostiek (hoe ziet een depressie eruit op oudere leeftijd), over activiteiten in relatie tot de levensloop, over het lezen met demente ouderen, en over groepsverzorging.

Ongeveer een op de tien nederlanders boven de 65 wordt in meer of mindere mate dement. Voor een groot aantal van hen betekent dit dat ze niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar moeten verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Over ouderen die vaak noodgedwongen moeten verhuizen gaat dit boek.

In het eerste deel van het boek komen onder andere aan de orde de ontstaanskenmerken van dementie, de rol van de familie (naasten), emoties en hulpverlening. Het tweede gedeelte gaat over aktiviteiten met demente ouderen, want in verpleeg- n verzorgingshuizen kan nog heel wat worden gedaan met hen ! De schrijver reikt bveel praktische mogelijkheden aan, die men van uit de eigen situatie kan inkleuren.

Artikelnummer 9026617828
Merk
Omschrijving Demente ouderen - aktiviteiten en omgang
OmschrijvingBestandstypeDownload