Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

De wondere wereld van dementie.

  De wondere wereld van dementie.
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 1,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden.

'De wondere wereld van dementie' geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) vermindert probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs beter functioneren en blijkt tot meer in staat dan wij dachten!

Duidelijk wordt hoe dementerenden omgaan met verschillende prikkels uit de omgeving en waarom het doseren van prikkels zo belangrijk is. Hoe we het faalgevoel van dementerenden kunnen verminderen, waardoor zij minder angstig worden. Hoe we doelgerichte bewegingen kunnen bevorderen, waardoor de verzorging en de begeleiding gemakkelijker verlopen. En hoe we de omgeving van dementerenden dienen in te richten waardoor een dementerende zich veilig en prettig voelt .
'De wondere wereld van dementie' is een welkome aanvulling op alles wat al bekend is over de psychosociale begeleiding van dementerenden, waarbij veel gebruikgemaakt wordt van praktijkvoorbeelden. Het is geschreven voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Dr. Anneke van der Plaats heeft jaren als verpleeghuisarts gewerkt en is gespecialiseerd in gedragsproblemen bij mensen met hersenaandoeningen. Momenteel werkt zij freelance als docent en ouderenadviseur. Bob Verbraeck is trainer en gespecialiseerd in de ouderenpsychiatrie. Vanuit zijn eigen bedrijf geeft hij trainingen aan verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ook begeleidt hij teams bij het invoeren van nieuwe werkwijzen.
 

NBD|Biblion recensie
De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe dementerenden hun omgeving beleven en hoe hun beschadigde hersenen omgaan met prikkels uit die omgeving. Probleemgedrag, zoals tegenwerken, steeds naar huis willen, onrust, schelden, slaan of krabben ontstaat vrijwel altijd door angst van dementerenden. Om deze angst te verminderen, is het van belang te zorgen voor een gunstige, veilige omgeving. In dit boek beschrijven de auteurs, een verpleeghuisarts en een trainer gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie, hoe dat bereikt kan worden. De nadruk ligt daarbij op het geven van 'omgevingszorg'. Deze manier van zorg verlenen richt zich vooral op de psychosociale begeleiding van dementerende ouderen. Een praktisch boekje dat verzorgers en familie van dementerenden in heldere bewoordingen inzicht biedt in de werking van de hersenen van dementerenden en wat dit betekent voor de begeleiding. Bevat speelse illustraties, vele ingekaderde voorbeelden en tips en een korte literatuurlijst. Uitgave in oblong formaat.

(NBD|Biblion recensie, Drs. M.H. Langelaan)

Artikelnummer 9789035230194
Merk
Omschrijving De wondere wereld van dementie.
OmschrijvingBestandstypeDownload