Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Uit het leven van Dik Trom

  Uit het leven van Dik Trom
Beschikbaar voor uitleen

Dik Trom kent ieder kind, want Dik is een nationale figuur geworden, zoals er slechts weinigen in de kinderliteratuur zijn aan te wijzen.

Er is praktisch niemand in Nederland bij wie de naam "Dik Trom" niet onmiddellijk de voorstelling oproept van een gezellige, dikke jongen. Een jongen vol kwajongensstreken, maar met een hart van goud, zoals wij het al onze kinderen zouden toewensen. Onze jeugd lacht gaarne en houdt van dit allergezelligste kinderboek, dat vol is van komische gevallen, vol echte, kinderlijke ongedwongen pret.

Rondom de figuur van Dik is een hele stoet van personen gegroepeerd, zoals Piet van Dril, Jan Vos en Bruin Boon, die tezamen een kenmerkend beeld geven van het dorpsleven, dat zo fris en weldadig aandoet.

De veldwachter Flipsen vergeten wij niet, evenmin als vader Trom met zijn: "'t Is een bijzonder kind, dat is-ie".

Van ganser harte kunnen wij dan ook deze nieuwe druk aanbevelen aan ieder, die de oprechte kinderlach graag hoort weerklinken in huiskamer of schoollokaal.

 

Artikelnummer 0
Merk
Omschrijving Uit het leven van Dik Trom
OmschrijvingBestandstypeDownload