Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

boeken Het Alzheimer Cafe

boeken  Het Alzheimer Cafe
Beschikbaar voor uitleen

SAMENVATTING

Het Alzheimer Café is een plek waar mensen met dementie, hun familieleden en hulpverleners elkaar geregeld kunnen ontmoeten. Door met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen wordt de ziekte bespreekbaar en leert men elkaar over het algemeen beter begrijpen en bereiken. Het Alzheimer Café is een succesvolle formule gebleken. In vijf jaar tijd zijn in Nederland al bijna dertig Alzheimer Cafés geopend. Ook in België, Engeland en Grieken-land zijn inmiddels Alzheimer Cafés van start gegaan.


In dit boek beschrijft Bère Miesen, initiator van het eerste Alzheimer Café in Leiden, zijn persoonlijke ervaringen. Mede aan de hand van levendige, maar vooral betrokken verslagen van zijn contacten met enkele patiënten laat hij ons een aantal wezenlijke aspecten herkennen waarmee vrijwel iedereen die met dementie in aanraking komt, te maken krijgt. Zijn ontmoetingen met wijlen prof. dr. Jan Bastiaans, een bekend psychiater en traumatoloog en zelf ook Alzheimer patiënt, spelen daarin een bijzondere rol.


Het Alzheimer Café is bedoeld voor iedereen die met dementie te maken heeft: patiënten, deskundigen, mantelzorgers en familieleden. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die zelf een Alzheimer Café wil opzetten. De tips en praktische aanwijzingen zijn handvatten voor initiatoren en kunnen problemen voorkomen op het gebied van communicatie, techniek, locaties en gespreksonderwerpen.

 

Artikelnummer ISBN
Merk boeken
Omschrijving Het Alzheimer Cafe
OmschrijvingBestandstypeDownload