Hulp nodig?
Bel: 0594 - 552626

Respijtzorg ... toch iets voor mij

  Respijtzorg ... toch iets voor mij
Beschikbaar voor uitleen
Prijs voor losse verhuur:
€ 3,00 Prijs voor abonnementshouders: €0.00

RESPIJTZORG ... toch iets voor mij

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger even vrijaf te geven (of te vervangen). Er zijn diverse (respijtzorg)voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken even helemaal over te dragen aan een vrijwilliger of beroepskracht.

Mantelzorgers wetebn vaak niet wat respijtzorg is. Ze kennen de mogelijkheden niet, zien het belang van respijtzorg niet in, betrekken het nietop zichzelf of zien in het begruik ervan meer na- dan voordelen. Dit leidt ertoe dat, ondanks de behoefte aan even vrijaf voor de mantelzorger, er in de praktijk nog relatief weinig gebruik van wordt gemaakt.

De film "Respijtzorg ... toch iets voor mij" laat 5 (respijtzorg)voorzieningen zien en wat deze voor mantelzorgers en zorgbehoevenden betekenen.

Daarmee sluit deze film aan bij de film  "Respijtzorg ...nooit bij stilgestaan", waarin mantelzorgers over hun aarzelingen bij en ervaringen met respijtzorg vertellen.

Artikelnummer
Merk
Omschrijving Respijtzorg ... toch iets voor mij
OmschrijvingBestandstypeDownload