ALZHEIMERCAFE en LOTGENOTENCONTACT
 
Veel mantelzorgers, partners en familie van mensen met dementie, lopen tegen allerlei zaken aan, waar ze soms wanhopig van worden. Tevens raken ze op den duur door de intensieve zorg hun sociale contacten kwijt. Tips:
 
Alzheimercafé
 
Voor iedereen die met alzheimer of dementie in aanraking komt zijn er in het hele land Alzheimercafé’s,
zo ook iedere 2e dinsdag van de maand in Leek: in De Schutse, op de dinsdagavond vanaf 19:00 uur tot 22:00 uur. Of iedere 1e donderdag van de maand in Roden, Hotel Langewold en in Zuidhorn, Zonnehuis Oostergast.
 
Het is een café, dat wil zeggen, men kan er terecht voor de gezelligheid, ’n gesprek, ’n drankje, voor ontmoeting met anderen en tevens voor informatie.
Want ieder keer is er een thema. Door middel van een spreker, ’n film of ’n discussie wordt er - aan de hand van dat thema - gepraat en informatie gegeven door (ervarings)deskundigen en door gelijkgestemden.
 
De avonden zijn voor iedereen gratis toegankelijk, dus ook voor mensen die beginnen te dementeren.
Af-en-toe wordt er een Alzheimercafé-on-tour georganiseerd in één van de grotere dorpen in het Westerwartier.
zie ook: www.alzheimer-nederland.nl/content.jsp?objectid=625
 
Lotgenotencontact
 
Voor partners van mensen met dementie of mantelzorgers worden er soms ook
Lotgenotencontacten georganiseerd. Hier kan men ervaringen, vragen of juist bepaalde oplossingen delen met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Dit alles gebeurt onder deskundige leiding.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de receptie van Dienstencentrum De Schutse.
 
 
OMGAAN MET EEN DEMENTEREND FAMILIELID
 
Gespreksgroep voor familieleden en direct betrokkenen van dementerende ouderen. In zo'n gespreksgroep komt u als mantelzorger zelf aan bod. Dat kan u net dat steuntje in de rug geven om de zorg langer vol te houden. Praten met andere mensen in dezelfde situatie geeft herkenning en erkenning. Op elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Er zijn 7 bijeenkomsten van ieder twee uur met nog een terugkombijeenkomst. Thuiszorg Groningen (tsn) organiseert de gespreksgroep samen met verpleeghuis het Zonnehuis in Zuidhorn.
Aanmelden bij Thuiszorg Groningen, 050 5241732
 
 
LEVENSBOEK
 
Een levensboek is een mooie manier om samen met iemand die aan
geheugenverlies lijdt herinneringen op te halen aan vroeger.
Door deze herinneringen vast te leggen middels foto’s, verhalen, plaatjes
e.d. wordt zo’n levensboek een belangrijk communicatiemiddel.
Het helpt de dementerende weer allerlei zaken van vroeger naar boven te halen.
Tevens is het een leuk tijdverdrijf èn het is een leuke manier om
een ander, bijvoorbeeld opa of oma, veel beter te leren kennen.
 
De Dementheek heeft enkele voorbeelden van Levensboeken ter inzage.
Soms worden in Dienstencentrum De Schutse cursussen Levensboek schrijven georganiseerd.
Tevens is er bij Seniorweb een cursus over Levensboeken (zie Seniorweb).
 
 
BEWEGEN VOOR OUDEREN
 
Een van de zaken die van belang zijn voor ouderen is de noodzaak tot bewegen.
Veel bewegen heeft bovendien een remmende werking op het ontstaan en de ontwikkeling van dementie.
Daarnaast is bewegen een belangrijk instrument tegen depressiviteit.
En ook de buitenlucht is een belangrijk middel in de strijd tegen depressiviteit; licht verdrijft somberte.
Vandaar dat het goed is om zo vaak mogelijk te gaan wandelen of fietsen (denk aan de mogelijkheid van een duofiets met trapondersteuning).
 
Ook is er een Bewegingstuin bij Vredewold, ten behoeve van ouderen en voor mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen; Informeer even bij Vredewold.
In Dienstencentrum De Schutse zijn ook allerlei activiteiten voor ouderen ondergebracht.
Voor inlichtingen daaromtrent kunt u contact opnemen met De Schutse of raadpleegt u de Bijblijver.
Te denken valt aan: bewegen voor ouderen, biljarten, sjoelen, bingo, jeu-de-boules, toneel, gymnastiek.

Na de zomer, in septemer, wordt er ook jaarlijks in Leek een zogenaamde Memory Walk georganiseerd.                Dit wordt gedaan, om zowèl het bewegen te promoten, àls om aandacht te vragen voor dementie.                           En tévens om geld in te zamelen voor de plaatselijke Alzheimercafé's.

(zie daarvoor ook: www.memorywalkleek.nl)
 
 
 
AKTIVITEITEN
 
Het gaat er niet alleen om dat een handeling goed wordt uitgevoerd, maar er moet ook plezier aan beleefd worden.
 
Activiteiten kunnen een aanknopingspunt zijn voor een gesprek. Het bekijken van fotoalbums en platenboeken, een uitstapje, voorlezen uit de krant of een boek. Voor verzorgenden is het vaak moeilijk om gesprekstof te vinden. Onderwerpen die over het algemeen wel aanslaan zijn:
onderwerpen uit de plaatselijke krant, het vroeger beroep, hobby’s, jaargetijden. (In het boek: ‘Doet u mee?’ van Mary van den Berg en Han Diesfeldt (Intro, Nijkerk) staan suggesties voor gespreksonderwerpen.)
 
Veel verzorgenden hebben er moeite mee om dementerende een activiteit te laten herhalen, maar dementerenden zelf ervaren dat niet zo. Het kan bijvoorbeeld goed werken om voetbalwedstrijden op te nemen voor iemand die van voetbal houdt. Ook al heeft de dementerende de wedstrijd al gezien, er wordt opnieuw bij het zien van de wedstrijd plezier aan beleefd.
 
Dementerende kunnen vastlopen in de uitvoering van activiteiten. Probeer te bekijken wat het probleem is en dit op te lossen. Het kan al helpen om de dementerende even op weg te helpen, of om attributen klaar te leggen. Het kan ook helpen om activiteiten op te splitsen in deelactiviteiten. Iemand die in het verleden bijvoorbeeld eigen kleding maakte kan vaak nog plezier beleven aan het aan elkaar zetten van lapjes.     
 
Er zijn de afgelopen jaren talloze hulpmiddelen bedacht voor allerlei dagelijkse verrichtingen. Zoals bijvoorbeeld elastische veters in schoenen zodat ze niet meer gestrikt hoeven te worden, zuignappen onder een bord, zodat het niet meer kan verschuiven. Ook op het gebied van gezelschapsspelen zijn de nodige aanpassingen verkrijgbaar. Daarnaast kunnen gezelschapsspelen vereenvoudigd worden. Bij memorie kan bijvoorbeeld het aantal kaartjes worden verminderd, en de afbeeldingen die op elkaar lijken kunnen uit het spel gehaald worden.
 
Hieronder staan een aantal activiteitengebieden:
 
Lezen
Denk daarbij aan:
Het verhaal moet zich afspelen in dezelfde tijdsperiode en in chronologische volgorde
In het verhaal mogen niet teveel personen voorkomen (max.4)
Het taalgebruik moet eenvoudig zijn en de zinnen niet te lang
De inhoud moet herkenbaar zijn
Een niet te dik boek, met korte hoofdstukken verdient te voorkeur
 
Kijkboeken

Voorlezen
Als lezen niet meer lukt, kan voorlezen een alternatief zijn. Iedere dag een stukje uit een boek of korte verhalen.
 
Kranten en tijdschriften
Het nieuws in de landelijke dag- en weekbladen staat ver af van de belangstelling. Nieuws uit regionale of lokale bladen, huis-aan-huisbladen, sluit beter aan bij de interesse.
 
Audiovisuele middelen
Televisie, film, dia’s en video kunnen een plezierig tijdverdrijf zijn. Natuurfilms scoren over het algemeen goed, omdat de beelden vaak rustig zijn en er bijna niet bij wordt gesproken.Er zijn speciale films over bijvoorbeeld vogels of water met bijbehorend geluid.
 
Muziek
Muziek, inclusief liedjes biedt vaak erg veel aanknopingspunten. Het kan helpen bij het plaatsen van herinneringen. Het gevoelsleven blijft namelijk langer intact dan het geheugen. Muziek en gevoelens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Muziek kan ook dienen als bron van gespreksstof.
 
Gezelschapsspelen
Veel dementerende zullen goede herinneringen hebben aan het spelen van gezelschapsspelletjes. Deze kunnen een sfeer van gezelligheid en plezier oproepen. Bij licht dementerenden kunnen ze vaak op normale wijze worden gedaan, bij matig dementerenden moeten ze worden aangepast.
Aandachtspunten bij spelletjes:
Zoek de spelletjes die de dementerende vroeger gedaan heeft
Een ontspannen en prettige sfeer moet centraal staan, het gaat niet om 'winnen'.
Gezelschapspelen kunnen aanleiding geven tot gesprek; leg het spel dan even stil.