MeMo  -  2017

MeMo, het nieuwsblad van het netwerk dementie Westerkwartier, is aan zijn derde nummer toe.
Eind januari komt nr. 3 uit.

Open inloop Van Panhuys  -  2017

In de loop van 2017 zal in de vroegere Van Panhuysenschool een open inloop komen. Dat wil zeggen dat
iedereen met geheugenproblemen daar welkom is, zonder indicatie. Welkom voor een kopje koffie, een praatje, advies, een luisterend oor, activiteiten, de dementheek e.d.
De Van Panhuys huisvest momenteel dagbestedingsgroepen voor mensen met beginnnede dementie
of eenzame ouderen. De open inloop is er voor alle personen met geheugenproblemen.

Memory Walk 2016 - 3 september

Ook dit jaat is er weer een MEMORY WALK georganiseerd  in Leek. Voor de allereerste maal gebeurde dat niet vanuit De Schutse, Oldenoert, maar vanuit de Van Panhuys locatie in het centrum. Er was als vanouds weer live muziek, een hobbymarkt, een uitgebreide zorg-infomarkt en een grote boekenveiling ter ondersteuning van de verschillende wandel en fietsroutes. De opbrengst dit jaar was  € ......,..

Memory Walk 2015 - 5 september

Zaterdag 5 september was er weer de zevende MEMORY WALK met wandelroutes van 7, 12 en 20 km een fietsroute en een scootmobiel route. Daarnaast was er livemuziek, waren er demonstraties van oude ambachten en een kleine markt. Omdat de weergoden ons niet goedgezind waren viel de deelname wat lager uit dan anders, maar toch was het een bijzonder gezellige en geslaagde dag. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en van veel sponsoren is er toch een mooi bedrag uitgerold ten behoeve van het Alzheimercafe, € 2.234,50 !

Dementheken-overleg - 2015

Omdat er de laatste jaren op meerdere plaatsen initiatieven zijn genomen tot de oprichting van een dementheek, zijn we 31 maart voor het eerst allemaal bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen en te kijken in hoeverre we in de toekomst zouden kunnen samenwerken. Dit overleg vond plaats in de dementheek in Meppel. Ander locaties momenteel zijn : Zeewolde, Geldrop-Mierlo en Huizen. De opzet en organisatie verschilt momenteel erg sterk; wel of niet verbonden aan een verzorgingshuis of aan een bibliotheek bijvoorbeeld. Het overleg krijgt zeker nog een vervolg. Het idee van een uitleenmogelijkheid voor mensen met dementie vind in ieder geval op meerdere plaatsen navolging !

Memory Walk 2014 - 20 september

Op zaterdag 20 september vind voor de 6de keer de jaarlijkse MEMORY WALK LEEK plaats om aandacht te vragen voor de ziekte dementie. Tevens is deze wandelsponsordag bedoeld om geld in te zamelen ten behoeve van het Alzheimercaf. U kunt vanaf 7:00 uur s ochtends meelopen over een afstand van 6, 12, 20 of 40 km. U kunt ook fietsen of met een scootmobieltocht meedoen. Zie: www.memorywalk-leek.nl . Er is catering aanwezig en ook een infomarkt over dementie.

Alzheimercaf Noordenveld - officile opening op 4 september

 Op donderdagavond 4 september werd door de wethouder van de gem. Noordenveld het Alzheimercaf Noordenveld officieel geopend. Na tweemaal te hebben proefgedraaid voor de zomer, is het Alzheimercaf Noordenveld nu officieel van start gegaan; elke eerste donderdag van de maand in Hotel Langewold in Roden vanaf 19:00 uur. Gratis toegankelijk.

Omgaan met dementerenden   -   november  2013

Voor mantelzorgers die een dementerende verzorgen bestaat de mogelijkheid "online" hulp te krijgen via de website: www.dementieonline.nl. Daar is het mogelijk informatie, tips, advies en een online-cursus te krijgen.

Ouder worden en geheugen   -   november 2013

Voor iedereen die ouder wordt en daar bewust mee bezig is, bestaat er de mogelijkheid om mee te doen aan een onderzoek van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Met BAM (Brain Aging Monitor) probeert men een antwoord te vinden op 2 vragen: Wat doet een gezonde levensstijl met het verouderingsproces van uw hersenen?  en Is het mogelijk om met behulp van een website mensen te ondersteunen in het maken van gezonde leefstijlkeuzes?  Om deze vragen te beantwoorden reikt BAM handvatten ter ondersteuning van de gewenste leefstijlverandering en de daarbij noodzakelijke gedragsveranderingen.  Zie: www.brainagingmonitor.nl .

Wereldalzheimerdag  -  21 september  -  Memory Walk Leek 2013

Op Wereldalzheimerdag is in Leek voor de vijfde maal een MEMORYWALK georganiseerd, met als doel: aandacht voor de ziekte dementie. Aan deze lustrumeditie deden in totaal 328 deelnemers mee. Men kon kiezen uit diverse afstanden: 5, 10, 20 en 40 km of uit een fietstocht of een scootmobieltocht. De dag die verder werd opgeluisterd met een grote Najaarshobbymarkt, Live-muziek, een doorlopend Alzheimercafé en een doorlopend filmprogramma rondom de ziekte Dementie, was ook dit jaar weer een succes ! De netto-opbrengst van het totale evenement, € 2.500,- gaat naar de organisatie van het Alzheimercafé Zuidelijk esterkwartier. Deze organiseert elk jaar 24 Alzheimercafé's, 10 in Leek, 10 in Zuidhorn en nog 4 café's die omliggende plaatsen aandoen in de gemeenten Grootegast en Marum.

 

Augustus 2013   -   DIVADICHTBIJ

Wanneer de wereld zich geleidelijk terugtrekt en als de tijd al haast heeft afgedaan, komt daar opeens een zangeres. Ze zingt de sterren uit de lucht, die vallen in je schoot. En opeens is daar het grote leven weer en stormen de herinneringen naar voren.
Ten behoeve van langdurig zieken komt er desgewenst een Diva naar u toe !
  

Onze Diva's zingen voor langdurig zieken die niet meer zelf naar het theater kunnen. Dat doen we bijvoorbeeld in een huiskamer van een verpleeghuis of letterlijk 'aan het bed'. We staan niet op een podium. Want we willen dichtbij komen en iedere persoon oprechte aandacht geven.  Elk optreden is anders. Bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen komen uit hun schulp en lachen weer. Wie dat nog kan, maakt een dansje, met of zonder rolstoel. Maar er is ook ruimte voor verdriet en pijn. Onze Diva's brengen mensen in beweging en bieden verlichting. En dat is precies de bedoeling. 
We treden op in heel Nederland. In 2012 verzorgd Diva Dichtbij zo'n 250 optredens. Daarmee bereiken we 8.500 langdurig zieken. We komen, letterlijk en figuurlijk, dichtbij. Met onze stem, met muziek en met onze persoonlijkheid. De sfeer tijdens de optredens is enerzijds feestelijk, anderzijds raken we bij veel mensen een gevoelige snaar.

Voor meer informatie en voor donaties: www.divadichtbij.nl 
                           

 

Augustus 2013   -   MiMakkers bezoeken dementerenden

Een dementerende raakt steeds meer zijn grip op de werkelijkheid kwijt, maar emoties blijven wel aanwezig tot het levenseinde. MiMakkers proberen als clown in contact te raken met dementerenden. Daarvoor moet je "door de woorden en de stilte heen luisteren", aldus MiMakker Nel Hoogervorst. Eén dagdeel in de week verabndert Nel in Loeloe; dan is ze een MiMakker die in haar zorginstelling afdelingen bezoekt waar mensen wonen die aan dementie lijden. Haar grootste uitdaging is om in contact te blijven met mensen die steeds verder wegglijden. Je moet inlevingsvermogen hebben en je afstemmen op de ander. Het is een betaalde baan. Ze genoot haar opleiding bij Stichting MiMakkus, net als ruim 150 anderen.

Voor meer informatie: www.mimakkus.nl

 

1 februari  2013    DE TIJD VAN JE LEVEN   (tijdschrift)

Hèt tijdschrift voor mensen met dementie;
horen - ruiken - voelen - zien - proeven.
Deel 6 is zojuist verschenen !
De nummers 2 t/m 6 zijn in de Dementheek
(tijdschriften worden in principe niet uitgeleend)
Het tijdschrift biedt letterlijk de mogelijkheid
om te horen, te ruiken, te proeven, ...
Elk nummer kent een ander thema.
www.nostalgiemedia.nl/de-tijd-van-je-leven

 

 

1 januari  2013          MEMORY WALK  2013  -  LEEK

Voor de 5de maal wordt dit jaar de MEMORY WALK LEEK
gehouden op zaterdag  21 september (Wereldalzheimerdag).
Dit jaar i.s.m. de Memory Walk in Appelscha.
Er zal o.a. een herinneringsroute zijn, naast wandelroutes
van 10, 15 en 40km, een fietstocht en een scootmobieltocht.
Opbrengst komt ten goede aan het Alzheimercafé.
Ook dit jaar weer diverse muzikale optredens, een hobbymarkt
en een doorlopend alzheimercafé en dementie-informatiemarkt.
Zie voor verdere informatie: www.memorywalk-leek.nl

 

 

6 oktober  2012  - MEMORY WALK  2012

Op zaterdag 6 oktober werd voor de 4de maal in Leek een MEMORY WALK georganiseerd. Deze wandel- en fietstochten wordt georganiseerd, enerzijds om meer aandacht te vragen voor de ziekte dementie, anderzijds is het de bedoeling geld bijeen te brengen ten behoeve van het Alzheimercafé Westerkwartier. Dit goedlopende Alzheimercafé, dat elke 2de dinsdag van de maand in Leek wordt gehouden, blijkt, gezien de grote belangstelling, in een duidelijke behoefte te voorzien. Gemiddeld bezoeken tussen de 50 en 60 personen dit maandelijkse café. Sinds een jaar toert er ook een Alzheimercafé rond door de kleinere dorpen in het Westerkwartier, om de bewoners kennis te laten maken met dit fenomeen. Zo zijn er inmiddels Alzheimercafé's geweest in Grootegast, Niekerk en Marum.  

 

 

15 januari 2012  - Strijdlied, boek van dochter over haar dementerende moeder

Graag zou ik u willen attenderen op het boek Strijdlied van Noor Tjallingii. De auteur schreef een eerlijk relaas over het ouder worden van haar moeder Bep die leed aan een combinatie van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer. Bep werd bijna honderd jaar oud en is haar hele leven een strijdbare vrouw geweest, tot het eind van haar leven wanneer zij de strijd verliest van de dementie. Het boek verhaalt over de glorietijd van Bep, haar euthanasieverklaring die zij al schreef in de jaren zeventig, en de vragen van de auteur over het lijden van Bep. Het zou fijn zijn als u hier aandacht aan kunt besteden op uw website.

 

 

1  Oktober - MEMORY WALK LEEK  2011

Voor de 3de maal is inmiddels de MemoryWalk Leek georganiseerd ten behoeve van het Alzheimercafé Westerkwartier; mede door het voortreffelijke weer was het een enorm succes. Men kon verschillende afstanden wandelen, er was een fietsroute uitgezet en er was een speciale scootmobieltocht. Verder waren er muziekoptredens, een najaarshobbymarkt met ruim 30 kramen en een informatiemarkt over dementie.

Er waren 356 deelnemers, 64 vrijwilligers (!), 15 sponsoren en er is bijna 2.800 euro opgehaald!

 

 

22 juli  -  Officiële presentatie van de DUOFIETS

Vandaag is onze DUOFIETS met elektrische trapondersteuning officieel gepresenteerd aan publiek en pers.

De historische fietsclub luisterde deze presentatie op met een aantal historische fietsen en fietsers in historische kledij. De fiets, die gestald staat bij Vredewold, wordt inmiddels al volop gebruikt.

  

 

15 mei  -  De eerste landelijke respijtwijzer

 

Weet u wat respijtzorg is? En wat de mogelijkheden zijn? Vanaf vandaag vindt u alle informatie over respijtzorg op één website: www.respijtwijzer.nl

. Een landelijk aanbod van circa 4000 respijtzorgaanbieders en informatie over respijtzorg.

 

Het motto van de site: Even pauze als je zorgt voor een ander.

 

 

 

Wat is respijtzorg?

 

Respijtzorg is de tijdelijke overname van zorg door vrijwilligers of beroepskrachten zodat mantelzorgers even pauze kunnen nemen. 

 

Even pauze

 

In Nederland zorgen 1,1 miljoen mensen langdurig en intensief voor hun naasten. Meer dan 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast. Daarom is het belangrijk dat wanneer u voor een ander zorgt even pauze kunnen nemen in de zorg. Respijtzorg voorkomt dat mensen overbelast raken.

 

Drempels

Vanwege allerlei drempels maken veel mantelzorgers geen gebruik van respijtzorg. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Ruim de helft van de ondervraagden weet niet dat een financiële vergoeding voor respijtzorg mogelijk is. Daarom bevat de website ook informatie over financiële vergoedingen en ervaringen van gebruikers.

 

 
5 april  -  de Dementheek bestaat inmiddels 'n half jaar 

In de afgelopen 6 maanden sinds de Dementheek van start is gegaan zijn er bijna 70 artikelen uitgeleend, waaronder met name veel  films/dvd's  en spellen. Zowel voorlichtingsfilms als ook nostalgische films mogen zich verheugen op een grote belangstelling. Bij de spellen scoren 'dingen van toen' en 'mijn leven in fragmenten' relatief hoog.  Inmiddels zijn er ook een aantal muziekcd's aan de uitleen toegevoegd. Zie daar onder 'beeld en geluid'.

 

31 maart  -  EHBD-koffer  (Eerste Hulp bij Dementie)    

Nieuw is de introductie van de EHBD-koffer. Deze is bedoeld voor mensen die zojuist te maken hebben gekregen met de diagnose Alzheimer. Zij kunnen hier een koffer ophalen waarin zeer gevarieerd en uitgebreid informatiemateriaal zit met betrekking tot dementie. Dit als een eerste kennismaking, een introductie. Hopelijk kan het enkele van de vragen beantwoorden die de eerste tijd opkomen en geeft het wat algemene informatie. Ook voor kinderen is materiaal aanwezig en naast boeken, brochures en films zit er ook een spel in de koffer.                   I

 

januari 2011  -  vakantie

Lekker ontspannen in een sfeervolle omgevingTOCH UIT is het vakantieproject van Alzheimer Nederland dat vakanties organiseert voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. Dit in samenwerking met het vakantiebureau.nl en Argos Zorggroep. Een vakantie met Alzheimer Nederland is uniek, omdat ontspanning wordt gecombineerd met informatie, tips en persoonlijke adviezen. Een week in een hotel in een mooie omgeving, waar de coördinator en deskundige vrijwilligers klaarstaan om de gasten een onvergetelijke week te bezorgen.                                                                                            Aanmelden    Door middel van het aanmeldingsformulier, aan te vragen via Karin van der Velden, T 030 – 659 69 13 of via tochuit@alzheimer-nederland.nl.                                               Zie verder onder 'vakantie' en op www.hetvakantiebureau.nl

 
3 november - Cursus “Dementie de Baas”  wordt vergoed
 
De cursus “Dementie de Baas” komt in het basispakket van verschillende zorgverzekeraars. Dementie de Baas is bedoeld voor mensen die zorg dragen voor een vader of moeder of ander familielid met dementie. De cursus is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Stichting Geriant en het Trimbos-instituut. De cursus helpt mantelzorgers om te gaan met de problemen die het verzorgen van een naaste met dementie met zich meebrengt. Meer informatie op: www.dementiedebaas.nl

5 oktober  -  GESLAAGDE  MEMORYWALK 2010

Ondanks het mindere weer - het regende 's-ochtends - hebben er toch 270 deelnemers aan de verschillende tochten meegedaan. Een kleine toename in vergelijking met het vorige jaar. In de loop van de middag knapte het weer gelukkig op en kwam de zon er zelfs bij, waardoor de muziekoptredens en de najaarshobbymarkt een succes werden. De MEMORYWALK 2010 heeft uiteindelijk, na aftrek van alle kosten, ruim  € 1.500,- opgebracht. Dit bedrag zal in zijn geheel worden gebruikt voor de programmering van het Alzheimercafé Leek 2010-2011. U kunt op de website  www.memorywalk-leek.nl  onder andere kijken naar foto's.

 

24 september - OPENING  DEMENTHEEK  Voor ik vergeet  -  bezoek onze website !

Vrijdag 24 september is de Dementheek Voor ik vergeet  officieel geopend, tesamen met deze website. Het initiatief voor deze uitleen is genomen door de vrijwilligersproject Voor ik vergeet; dat is een groep vrijwilligers die zich inzet ter ondersteuning van dementerenden en hun mantelzorgers. Door middel van huisbezoek en activiteitenbegeleiding in het zuidelijk Westerkwartier, m.n. Leek.
De opening is verricht door de wethouder voor welzijn samen met een toekomstige gebruiker, wiens echtgenote al enige jaren lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
De realisatie van deze Dementheek is mogelijk gemaakt door een forse donatie van de PKN Leek die met haar jaarlijkse rommelmarkt in 2009 geld bijeen heeft gebracht. En verder ook door donaties van enkele fondsen, waaronder Stichting Vrienden van het ouderenwerk Leek.
Wij hebben de vrijwilligsters van de receptie van het Dienstencentrum De Schutse bereid gevonden de uitleen voor hun rekening te nemen. Daardoor kunnen we een hoge service verlenen; omdat we nu elke werkdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur geopend zijn. Specifieke vragen kunt u stellen via "contact" in het menu of u neemt contact op met de werkgroep Dementheek, Dienstencentrum De Schutse, t.a.v. Sjaak Verster, 0594 512334.
Veel dank zijn we voorts verschuldigd aan Berndes Multimedia die de website heeft gebouwd en enthousiast heeft meegedacht en meegeholpen.
  
 
2 oktober - MEMORY WALK LEEK  -  Doe mee !
 
Op zaterdag 2 oktober a.s. wordt voor de tweede maal in het Westerkwartier een MEMORYWALK georganiseerd, ten bate van het Alzheimercafé Zuidelijk Westerkwartier. Maandelijks vindt in De Schutse het Alzheimercafé plaats, op de 2e dinsdag van de maand (zie ook onder 'Tips'). Nu de gemeentelijke opstartsubsidie is gestopt wordt o.a. door het organiseren van deze MemoryWalk getracht geld bijeen te brengen, om zo de drempel voor deze voorziening zo laag mogelijk te kunnen blijven houden. Deelname bedraagt  € 5,00 (kinderen tot 10 jaar gratis).
Bij deze MEMORYWALK 2010 kunt u kiezen uit wandeltochten van 5, 15 en 25 km, een fietstocht van 45 km en een scootnobieltocht. Daarnaast vindt er bij Dienstencentrum De Schutse een Najaarsmarkt plaats (ca. 30 kraampjes), zijn er muziekoptredens, een verloting, en hapjes en drankjes (tegen betaling).
Voor meer informatie of voor inschrijving kunt u het beste de website bezoeken: www.memorywalk-leek.nl .
 
 
2 oktober  -  Memorywalk onderdeel van de  DAG VAN DE  REGIO
 
De Dag van de Regio is in Oost-Groningen en op het Hoogeland in Noord-Groningen al een begrip. Vele duizenden belangstellenden komen er op af. Ieder jaar, in het eerste weekend van oktober zetten bedrijven, instellingen en organisaties hun deuren open. De Dag van de Regio is een dag van horen, zien en doen, een dag van ontdekken.
Dit jaar doet het Westerkwartier voor het eerst mee aan de Dag van de Regio. Veel bedrijven, musea, tuinen, verenigingen, kunstenaars, galerieën en organisaties zetten hun deuren wagenwijd open om de bezoekers gastvrij te ontvangen. Zij kunnen kennis maken met onverwachte en interessante zaken, genieten van kunst en cultuur of proeven van wat de regio Westerkwartier te bieden heeft.
meer informatie:   http://www.dagvanderegio.nl/Websites/Scholma/DvdR-2010.nsf/view_news_home_WEST?openview&taal=&regio=west&count=3
 
 
21 september   -   film: Verdwaald in het geheugenpaleis
 
Dinsdag 21 september vinden in het kader van Wereld Alzheimer Dag in veel bioscopen en filmtheaters speciale voorstellingen plaats van Verdwaald in het Geheugenpaleis, een documentairefilm van Klara van Es over het verlies van identiteit en houvast, door de ogen van mensen met Alzheimer.
De documentaire toont het leven van drie dementerende vrouwen in een verzorgingstehuis. De meeste films over dementie brengen het verhaal van de ziekte vanuit het standpunt van een verzorger of familielid. In "Verdwaald in het geheugenpaleis" vertellen mensen met dementie zelf over hun ziekte. Omdat ze daar op hun manier perfect toe in staat zijn. Het is geen treurige maar een confronterende film met humor en hoop.
(De film wordt aangeschaft voor de uitleen zodra dat mogelijk is).
 
 
20 september  -  Meer jònge slachtoffers van Alzheimer
 
Alzheimer dementie wordt steeds meer een ziekte waaraan ook relatief jonge mensen ten prooi vallen. Behandelaars zien in Nederland een sterk toenemend aantal patiënten onder de 65 jaar. ,,Vijftigers, veertigers, zelfs patiënten van in de dertig... Ook dat is helaas geen uitzondering meer." Dat zegt de Amsterdamse neuroloog van het VU medisch centrum prof. dr. Philip Scheltens aan de vooravond van Wereld Alzheimerdag, 21 september. Scheltens, hoofd van het vernieuwde Alzheimercentrum aldaar, maakt zich zorgen over de sterke groei - wereldwijd en dus ook in Nederland - van het aantal patiënten. Volgens Scheltens zijn alle Nederlandse voorspellingen over de voortgang van de ziekte al jaren achterhaald en zal ons land ,,mogelijk tien tot 15 jaar éérder" (tussen 2030 en 2035) het aantal van 500.000 Alzheimerzieken ruimschoots hebben overschreden. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het huidige aantal van 235.000 patiënten.
 
 
12 augustus -  VECHT MEE TEGEN DEMENTIE !  -  bestel de CD Herinneringen voor morgen  
 
‘Herinneringen voor morgen’ is de speciaal voor Alzheimer Nederland samengestelde verzamel-cd met indrukwekkende muziek van Nederlandse topartiesten. Daarnaast bevat de cd een boekje met persoonlijke bijdragen van de artiesten, alle songteksten en prachtige foto’s. Met uw aankoop steunt u wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en hopelijk ooit genezing van dementie. Alle artiesten werken belangeloos mee, in de hoop daarmee zoveel mogelijk steun mogelijk te maken.

 

U kunt de cd ‘Herinneringen voor morgen’ hier bestellen voor € 20 + € 2 verzendkosten. Per verkochte cd ontvangt Alzheimer Nederland minstens €10 voor wetenschappelijk onderzoek.